Gebiedstransformaties Brabant

Vitaal buitengebied Zundert:

Geleerde lessen voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpakIllustratie

Opbrengsten van de pilot "Vitaal Buitengebied"

 

Van 2019 tot en met 2022 heeft de lokale gemeenschap (inwoners, ondernemers, organisaties) in Zundert onder de noemer pilot "Vitaal Buitengebied" op unieke wijze samengewerkt met overheden om de grote uitdagingen waar het buitengebied voor staat aan te pakken. Alle opbrengsten, leerlessen en resultaten bundelen we in deze publicatie. Enerzijds biedt de publicatie praktische handvatten om de energie die is ontstaan vast te houden en ook nieuwe initiatieven te ondersteunen binnen de gemeente Zundert (hoe kan Zundert door na de pilot). Anderzijds maken we de geleerde lessen toegankelijk voor andere gebieden waar overheden, ondernemers en inwoners met elkaar aan de slag willen. Want, integraal en gebiedsgericht werken wordt met de komst van de Omgevingswet meer en meer urgent.

 

 

Volg je eigen pad door de publicatie

 

Deze publicatie is geen standaardrapportage die je van a tot z leest. Er is gekozen voor de opzet van een ‘kaartenbak’. De ‘kaartenbak’ bestaat uit een aantal thema’s. Binnen deze thema’s vind je factsheets die je vooruit helpen als je zelf aan de slag wilt in een gebied. Je navigeert naar de thema’s en factsheets die voor jou het meest interessant zijn. Deze kaartenbak vult zich steeds verder omdat de ontwikkelingen in Brabant ook niet stoppen. We hebben de theoretische inzichten en lessen verrijkt met de verhalen en ervaringen.

 

Wij wensen je veel leesplezier! 

 Logo Groeien doe je samen


TEST_353

 

Introductie op de pilot 

Werken vanuit de Omgevingswet en denken in meerwaarde lag als een fundament onder de pilot.  Binnen dit thema kun je meer lezen over:

  • De pilot in vogelvlucht
  • Denken in meerwaarde en brede welvaart
  • Werken vanuit de visie van de Omgevingswet  

 

 

Klik hier om door te gaan naar de themapagina introductie op de pilot

 

Gebiedsgericht samenwerken

Met een gebiedsgerichte aanpak slaan gemeenten en overheden een brug tussen grote transitievraagstukken, de aard van een gebied, en de aanwezige kennis, energie en initiatief bij de bewoners. Daarmee vergroten zij de kans op passende en duurzame oplossingen. Binnen dit thema lees je over de verschillende stappen en instrumenten van het gebiedsgericht samenwerken die in de pilot Zundert Vitaal Buitengebied zijn verkend en toegepast.   

 

Ga hier om door te gaan naar

de themapagina gebiedsgericht samenwerken

 

Wielrenners op de weg
Vitaal buitengebied Zundert_457

 

 

Reis van het initiatief 

Wil je meer weten over wat de pilot heeft betekend voor initiatiefnemers en hoe je zelf aan de slag kunt met het activeren van de gemeenschap en het realiseren van initiatieven, bekijk dan een van de factsheets.

 

Klik hier om door te gaan naar de themapagina reis van het initiatief

 

Reis van de overheid

Binnen dit thema vind je geleerde lessen over de reis van de overheid vanuit verschillende invalshoeken. Deze factsheets zijn interessant als je aan de slag wilt met het verbeteren van het interne proces binnen de overheid om initiatief uit de samenleving beter te faciliteren en hoe je als overheid de samenwerking met buiten kunt verbeteren.    

 

 

Klik hier om door te gaan naar de themapagina reis van de overheid

 

 

 


TEST_356
Index-pagina_385

 

 

Resultaten van de pilot

Wil je meer weten over de opbrengsten en resultaten uit de pilot? Bekijk dan de resultaatkaarten: deze resultaten zijn waardevol als model voor de ontwikkeling van andere gebieden.    

 

Klik hier om door te gaan naar de resultaten van de pilot

 

 

 

Persoonlijke ervaringen  

Bekijk hier verschillende interviews waarin de betrokkenen bij de pilot vertellen over de pilot en hun ervaringen.  

 

Klik hier om door te gaan naar de persoonlijke ervaringen

Vitaal buitengebied Zundert_458

Vitaal buitengebied Zundert_460Vitaal buitengebied Zundert

Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...